Sylvia Muls


Klinisch Psychotherapeut – Traumatherapeut – Coördinator groepspraktijk

PSYCHOTHERAPIE

Psychotherapie is een effectieve gespreks-behandelmethode voor psychische klachten en problemen. Via een oplossingsgerichte aanpak worden psychische klachten en problemen verminderd of beter hanteerbaar gemaakt.
Hierbij wordt geleerd hoe gedachtepatronen te veranderen, pijnlijke gevoelens te verwerken, moeilijke situaties anders aan te pakken en een betere copingstrategie te creëren.

Specialisaties:
      • Trauma: psychisch letsel na een ingrijpende of schokkende gebeurtenis
      • Angst: onaangenaam, beklemmend gevoel, veroorzaakt door een waargenomen bedreiging
      • Paniek: paniekaanvallen gekenmerkt door hevige angst, hyperventilatie en andere hevige lichamelijke symptomen
      • Depressie: ernstige neerslachtigheid, vermindering van interesse voor of plezier aan (bijna) alle activiteiten, verlies van levenslust
      • Burn-out: emotionele en fysieke uitputting door teveel stress op het werk en in de privésituatie

 LEES MEER

STRESS COUNSELING

Bij Stress Counseling ligt de nadruk op de begeleiding van mensen met een langdurig en hoog negatief stressgehalte, vaak met een grote diversiteit aan psychosomatische klachten tot gevolg.

  LEES MEER

MENTAL (BUSINESS) COACHING

Mental Coaching zorgt voor ondersteuning bij de realisatie van vooraf bepaalde doelstellingen. Een begeleidingstraject dient om het beste uit zichzelf te halen en kansen op succes te vergroten.

 LEES MEER

DOELGROEP

Volwassenen.

PROFIEL

Opleidingen / diploma’s:

 • Advanced Master Program on the Treatment of Trauma (NICABM & Janina Fisher – Sensorimotor Psychotherapy)
 • Integratieve Traumatherapie (AIHP)
 • Postgraduaat Integratieve Psychotherapie (AIHP)
 • European Certificate of Psychotherapy (EAP)
 • Master Klinische Psychologie (Open Universiteit – i.o.)
 • Bachelor Psychologie – Minor Klinische Psychologie en Minor Algemene Psychologie (Open Universiteit)
 • Positive Psychology (University of North Carolina at Chapel Hill)
 • Positive Psychiatry (University of Sydney)
 • Psychological First Aid (The Johns Hopkins University)
 • Burn-out coaching (Different – Dr. Luc Swinnen)
 • Stressmanagement (NHA – Antwerpen)
 • Lichaamstaalexpert (CVA – Antwerpen)
 • Gecertificeerd coach (CVA – Antwerpen)
 • Bachelor Bedrijfsmanagement (Karel de Grote Hogeschool, Antwerpen)

Supervisor:

 • Supervisor voor psychotherapeuten / psychologen, werkzaam met volwassenen.
 • Denkkader: integratieve psychotherapie

Affiliaties:

 • ABP-BVP: Belgische Vereniging voor Psychotherapie
 • EAP: European Association for Psychotherapy
 • BNVIP: Belgisch-Nederlandse Vereniging voor Integratieve Psychologie – nationale beroepsfederatie – sectorcommissie 13 – Medische en Paramedische Beroepen
 • Platform Psychotherapie: Netwerk/Platform voor Professionele Psychotherapeuten
 • VVKP: Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen
 • UPPsy / BUPsy: Beroeps Unie van Psychologen

Accreditaties:

 • Tegemoetkoming door de ziekenfondsen CM – LM – Solidaris – Helan – NZV

 LEES MEER

PSYCHOTHERAPIE

Psychotherapie is een effectieve gespreks-behandelmethode voor psychische klachten en problemen. Specialisatie in burn-out, angst, paniek, depressie en trauma bij volwassenen. 

 LEES MEER

STRESS COUNSELING

Bij Stress Counseling ligt de nadruk op de begeleiding van mensen met een langdurig en hoog negatief stressgehalte, vaak met een grote diversiteit aan psychosomatische klachten tot gevolg.

  LEES MEER

MENTAL COACHING

Mental Coaching zorgt voor ondersteuning bij de realisatie van vooraf bepaalde doelstellingen. Een begeleidingstraject dient om het beste uit zichzelf te halen en kansen op succes te vergroten

 LEES MEER

MICHELLE KLEWER 
Tel. 0472 66 14 33
michelle.klewer@vidapura.be
www.vidapura.be

Michelle Klewer


Psychotherapeut (i.o.) – Creatief therapeut – Relatietherapeut – Gezinsbegeleider

PSYCHOTHERAPIE

Specialisaties: Angst – Psychosomatische klachten – ASS – ADHD – Conflicten – Zelfbeeld – Trauma

 • Psycho-educatie rond angst, stress, psychosomatische klachten, ASS, ADHD, conflicten, zelfbeeld en trauma
 • Herkennen van eigen behoeften, verlangens en gevoelens
 • Leren over het Zelf en de Ander; ik in relatie tot de ander
 • Individuele veranderingen bewerkstelligen
 • Werken vanuit integratief model
 • Leren omgaan met conflicten
 • Leren omgaan met situaties waarover je geen controle hebt
 • Zelfreflectie leren toepassen om inzichten te krijgen in je eigen levensweg
 • Leren omgaan met angst en wat het doet met je lichaam
 • Leren omgaan met stress en wat het doet met je lichaam (stress-tolerantie venster)

CREATIEVE THERAPIE

Ervaringsgerichte therapie via beeldende vormen, aandacht en focus op het lichaam

 • Voorbij taal en gespreksvoering, gebruik makend van non-verbale en creatieve vormen (met behulp van allerlei creatief materiaal, spel, drama, improvisatie, muziek)
 • Contact maken tussen hoofd en lichaam
 • Herkennen van eigen emoties en behoeften en deze vormgeven en visualiseren
 • Psychosomatische klachten via aandacht naar het lichaam leren herkennen, aanvaarden en verwerken
 • Via visualisaties versterken van zelfbeeld
 • Leren omgaan met spanning in het lichaam in verschillende situaties

GEZINSBEGELEIDING

Elk individu is onderdeel van een gezinssysteem. Zowel het individu als het gezinssysteem in zijn geheel kan ondersteund worden via gesprekstherapie of creatieve therapie.

 • Psycho-educatie rond thema’s als opvoeding, relationele conflicten, ontwikkelingsfasen van alle leeftijden, angst, stress en spanningen, rouw, verlies, ASS en ADHD.
 • Leren kennen van eigen emoties en van de ander; emotie-differentiatie, emotie-regulatie en co-regulatie
 • Herkennen van eigen en elkaars behoeften, verlangens en gevoelens
 • Elk individuele systeem in (schat-)kaart brengen in relatie tot elkaar
 • Positieve verbindingen leggen binnen het gezinssysteem
 • Gemeenschappelijke taal ontwikkelen
 • Leren omgaan met afscheid van wat was maar niet meer is

RELATIETHERAPIE

 • Herkennen en onderscheiden van de eigen problemen en de relationele problemen tussen partners
 • Thema’s bespreekbaar maken als verlies, scheiding, overspel of bedrog en hoe ermee omgaan; ondersteunen van het verwerkingsproces
 • (H)erkennen van eigen en elkaars behoeften, verlangens en gevoelens
 • Via geweldloze communicatie terug in verbinding komen
 • Leren welke invloed een dynamiek tussen partners kan hebben op een gezin
 • Parallel-solo ouderschap binnen in een co-ouderschap tot zijn recht laten komen
 • Hoe omgaan met de verschillende gezinssystemen bij een nieuw samengesteld gezin

DOELGROEP

 • Jongeren (vanaf 12 jaar)
 • Jongvolwassenen
 • Volwassenen
 • Ouderen
 • Koppels

PROFIEL

 • Tweetalig NL-ENG
 • Opleidingen:
  • Integratieve Psychotherapie aan het AIHP
  • Creatieve Therapie: Beeldend en Aandacht, VSPW Balans – Artevelde Hogeschool Gent
  • Nieuwe Autoriteit en Geweldloze Verzet
  • Geweldloze Communicatie
  • Brainspotting
  • Autisme Vriendelijke Therapeut en andere vormingen rond ASS
  • Hechtingsproblematiek
  • GES-training (AD(H)D, ODD)
  • Mindfulnesstraining
  • ACT (Acceptance and Commitment Therapy)
  • SoNeStra (Sociale Netwerk Strategiën)
  • Suïcidepreventie
  • Automutilatie herkennen en ondersteunen
  • Positieve Heroriëntering
  • Positive Discipline
  • Master Beeldende Kunsten Hogeschool voor Wetenschap en Kunst Sint-Lucas Gent

MICHELLE KLEWER
Tel. 0472 66 14 33
michelle.klewer@vidapura.be
www.vidapura.be

EWA WOJTASIK 
Tel. +34 607 75 51 43
ewa.wojtasik@vidapura.be
www.vidapura.be

Ewa Wojtasik

Klinisch Psycholoog – Gesprekstherapeut – Intimiteitscoach

LICHAAMSGERICHTE THERAPIE

Specialisaties:

Trauma, angst, paniek, psychosomatische klachten, slapeloosheid.

Aanpak:

Een klacht die zich in het lichaam manifesteert, kan een grote emotionele lading vertegenwoordigen. Klachten die zich vooral als psychisch of emotioneel manifesteren, laten zich vaak voelen op specifieke plekken in het lichaam.

We gaan de aandacht richten op het lichamelijk ervaren van gedachten en emoties. Met andere woorden: minder praten, meer voelen, en hiermee de verbinding erkennen tussen je hoofd en je lichaam. Ik gebruik focusing en brainspotting.

INNERLIJK KIND THERAPIE

Wanneer je in angst, pijn en verdriet zit, of je niet gezien, geliefd, herkend of gerespecteerd voelt, of steeds voor anderen zorgt en jezelf altijd op de tweede plaats zet, dan heeft dit te maken met de emotionele aspecten die bij jou als kind onvervuld bleven.

Specialisatie:

Hechtingstrauma, problematische ouder- of partnerrelaties, laag zelfbeeld, perfectionisme, faalangst, angsten.

INTIMITEITSCOACHING

Ken jezelf – creëer emotionele en fysieke intimiteit met jezelf. Dan pas kan er authentieke intimiteit ontstaan met anderen.

Specialisatie:

 • Gezond lichaamsbeeld en zelfliefde
 • Het openen en sluiten van je hart
 • Fysieke intimiteit met jezelf en je partner
 • Polyamorie

DOELGROEP

 • Volwassenen
 • Adolescenten

Enkel individueel

Hoofdzakelijk online

PROFIEL

 • Psychologencommissie: 832137980
 • Accreditaties:
   • Tegemoetkoming door de ziekenfondsen CM – LM – Solidaris – Helan – NZV
 •  Opleidingen:
   • Master Klinische Psychologie (KULeuven)
   • Brainspotting fase 1 en 2 (Brainspotting Belgium, Boom)
   • Inner Child therapie (Indra Thorsten Preiss, Wilrijk)
   • Mindfulness (Lief Soetewey, Kapellen)
   • Focusing (Lia Zagers, Oelegem)
   • Acceptance and Commitment Therapy (ACT Academy, Dilbeek)
   • Oplossingsgerichte Psychotherapie (1ste jaar) (Korzybski Instituut, Brugge)
   • Postgraduaat Oncopsychologie (KULeuven)
   • Certification in Positive Psychology (Wholebeing Institute, New York)
   • VITAtm Sex, Love and Relationship Coaching Certification (Tantric Institute of Integrated Sexuality – 650u)
   • Sacred Masculine Sexuality Coaching Certification (Cam Fraser – 300u) i.o.

EWA WOJTASIK
Tel. +34 607 75 51 43
ewa.wojtasik@vidapura.be
www.vidapura.be

JANA MOONEN
Tel. 0475 95 64 39
info@vidapura.be
www.vidapura.be

Jana Moonen


Psychologisch Consulent – Gesprekstherapeut – Stress Counselor  

GESPREKSTHERAPIE

 • Emotionele blokkades
 • Depressieve gevoelens
 • Leren omgaan met conflicten
 • Omgaan met angstklachten
 • Oplossingsgericht denken
 • Zicht krijgen op het eigen denken en handelen (mentaliseren)
 • Leren omgaan met de moeilijkheden waarop je botst
 • Nagaan wat je doelen zijn in het leven en hoe deze te bereiken
 • Alcohol-, medicatie- en drugsverslaving (omgaan met) 

STRESS COUNSELING

 • Omgaan met spanningsklachten
 • Draagkracht en draaglast differentiëren
 • Zicht krijgen op psychosomatische klachten
 • Ondersteuning bieden bij een balans te vinden in je leven
 • Burn-out/Overspanningsklachten 

DOELGROEP

 • (Jong)Volwassenen (vanaf 18 jaar)
 • Ouderen  

PROFIEL

 • Meer dan 5 jaar ervaring in de praktijk als (hoofd)verpleegkundige binnen de Geestelijke Gezondheidssector.
 • Opleidingen:
   • Bachelor Toegepaste Psychologie (Klinische Psychologie bij volwassenen en ouderen)
   • Bachelor Verpleegkunde (Psychiatrie bij volwassenen en ouderen)
   • Suïcidepreventie (Andante)
   • Navorming Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet
   • Interprofessioneel Samenwerken in de Gezondheidszorg
   • Navorming Mentor Klinisch Onderwijs
   • Klinische Psychologie (zelfstudie)

JANA MOONEN
Tel. 0498 15 70 84
jana.moonen@vidapura.be
www.vidapura.be

Sylvia Muls


Loopbaanbegeleider – Career Coach – Business Coach  

LOOPBAANBEGELEIDING

Wat is loopbaanbegeleiding?

Als gecertificeerd loopbaancoach kun je bij mij terecht voor sturing binnen jouw loopbaan.

Heb je twijfels over je job of ben je op zoek naar meer voldoening? Is de werk-privé balans niet in evenwicht?  Dan kan loopbaanbegeleiding jou helpen om te ontdekken wat je wel gelukkig maakt en energie geeft.

Loopbaanbegeleiding is een proces waarbij het ontdekken, versterken of ontwikkelen van je loopbaancompetenties centraal staat zodat je nu en in de toekomst je loopbaan zelf actiever kan beheren en je positie op de arbeidsmarkt kan versterken.

Kostprijs?

Via loopbaancheques betaal je slechts 45 euro voor 4 uur loopbaanbegeleiding, de rest wordt betaald door de overheid.

Voor wie?

 • Je werkt momenteel voltijds of deeltijds als werknemer of zelfstandige.
 • Je hebt minimum 7 jaar werkervaring (of 2.555 dagen) in loondienst of als zelfstandige opgebouwd over je hele loopbaan.
 • Je volgde de voorbije 6 jaar nog geen loopbaanbegeleiding.
 • Je woont in Vlaanderen of Brussel.

Afspraak?

Zin in een gratis kennismakingsgesprek? Maak dan alvast een vrijblijvende afspraak of bel mij op 0475 95 64 39.

Klik op de logo’s voor meer info:

CAREER COACHING - BUSINESS COACHING

Behalen van specifieke doelstellingen door:

 • begeleiding
 • kennisoverdracht
 • feedback
 • reflectie

Docenten


Studiebegeleiding

 •   Secundair onderwijs (3de graad), Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs
 •   Individuele en intensieve begeleiding van studenten naar succesvolle prestaties
 •   Eventueel gecombineerd met personal coaching
 •   Studiekeuzebegeleiding
 •   Team van volwassen docenten
 •   Begeleiding examencommissie (ASO, TSO of BSO)
 •   Speciale aandacht voor kinderen met leerstoornissen zoals dyslexie of aandachtsstoornissen
 •   Groot aantal vakken, waaronder: Frans – Engels – Nederlands – Aardrijkskunde – Natuurwetenschappen – Mechanica – … 

CONTACT

Contactformulier 1
reCAPTCHA

 

GROEPSPRAKTIJK VIDAPURA

Dorp West 106 D
2070 Zwijndrecht
ON: BE 0634.918.349
Tel: +32 (0) 475 95 64 39
E-mail: info@vidapura.be


SESSIE ANNULEREN / VERPLAATSEN / NIET NAKOMEN:
Een afspraak annuleren of verplaatsen kan tot 24 uur op voorhand. Zo niet, gelden volgende regelingen:

 • Indien u binnen de 24 uur van tevoren annuleert, brengen we € 35 voor de gereserveerde tijd in rekening, ongeacht de reden.
 • Indien u niet laat weten dat u verhinderd bent, zijn we genoodzaakt het totale bedrag van de sessie in rekening te brengen. 
 • Bij te laat komen op de afspraak, wordt de duurtijd van de sessie aangepast aan de nog beschikbare tijd. Het bedrag van de sessie blijft echter wel hetzelfde.

 

VACATURES:


Groepspraktijk VidaPura is op zoek naar volgende collega’s:

Psycholoog – Klinisch Psycholoog – Psychotherapeut – Cognitief Gedragstherapeut – VDAB Loopbaanbegeleider

Stuur uw CV naar sylvia.muls@vidapura.be t.a.v. Sylvia Muls of bel 0475 95 64 39 voor meer informatie.

 

 

Back to top