Sylvia Muls | Groepspraktijk Vida Pura | Sensible Solutions | Zwijndrecht Antwerpen

SYLVIA MULS
Tel. 0475 95 64 39
sylvia.muls@vidapura.be
www.sensible-solutions.be


STRESS COUNSELING

Bij Stress Counseling ligt de nadruk op de begeleiding van mensen met een te hoog negatief stressgehalte, vaak met psychosomatische klachten tot gevolg…

  LEES MEER

PSYCHOTHERAPIE

Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische klachten en problemen. Het doel is het verminderen of beter hanteerbaar maken 

 LEES MEER

MENTAL COACHING

Een begeleidingstraject kan veel verschillende richtingen uit. Het gaat vaak om het bereiken van een doel in de nabije toekomst, op welk vlak dan ook.

 LEES MEER

STRESS COUNSELING

Bij Stress Counseling ligt de nadruk op de begeleiding van mensen met een te hoog negatief stressgehalte, vaak met psychosomatische klachten tot gevolg…

 LEES MEER

PSYCHOTHERAPIE

Psychotherapie is een effectieve gespreks-behandelmethode voor psychische klachten en problemen. Het doel is het verminderen of beter 

 LEES MEER

MENTAL COACHING

Een begeleidingstraject kan veel verschillende richtingen uit. Het gaat vaak om het bereiken van een doel in de nabije toekomst, op welk vlak dan ook.

 LEES MEER

STRESS COUNSELING

Bij Stress Counseling ligt de nadruk op de begeleiding van mensen met een te hoog negatief stressgehalte, vaak met psychosomatische

  LEES MEER

PSYCHOTHERAPIE

Psychotherapie is een effectieve gespreks- behandelmethode voor psychische klachten en problemen. Het doel is het verminderen of beter hanteerbaar maken

  LEES MEER

MENTAL COACHING

Een begeleidingstraject kan veel verschillende richtingen uit. Het gaat vaak om het bereiken van een doel in de nabije toekomst, op welk vlak dan ook.

 LEES MEER

CONTACT
Sylvia Muls
Tel. 0475 95 64 39
sylvia.muls@vidapura.be
www.sensible-solutions.be

BIJLES ATELIER
o.l.v. Sylvia Muls
Tel. 0475 95 64 39
bijlesatelier@vidapura.be
www.sensible-solutions.be/bijles-atelier


BIJLESATELIER

   Secundair onderwijs, Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs
   
Individuele en intensieve begeleiding van studenten naar succesvolle prestaties
  
Eventueel gecombineerd met personal coaching
   
Studiekeuzebegeleiding
   
Team van volwassen docenten
   
Begeleiding examencommissie (ASO, TSO of BSO)
   
Speciale aandacht voor kinderen met leerstoornissen zoals dyslexie of aandachtsstoornissen
   
Groot aantal vakken, waaronder:

Frans
Engels
Nederlands
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Natuurwetenschappen
Mechanica
Fysica
… 

CONTACT
Bijles Atelier
Tel. 0475 95 64 39
bijlesatelier@vidapura.be
www.sensible-solutions.be/bijles-atelier

QUEST FOR LIFE
Sandra Van Reeth
Tel. 0475 87 02 47
sandra.van.reeth@vidapura.be
www.questforlife.be


Loopbaan- en professionele begeleiding

 • loopbaanbegeleiding
 • coaching
 • outplacementbegeleiding
 • HR processen
 • interviews
 • selectie

Loopbaancheques

 • Je kan loopbaanbegeleiding volgen met de loopbaancheques van de VDAB.
 • Je hebt recht op 2 cheques van 4 uren om de 6 jaar.
 • Alle info rond loopbaanbegeleiding vind je op http://www.vdab.be/loopbaanbegeleiding

Kennismakingsgesprek

Tijdens een eerste (gratis) verkennend kennismakingsgesprek kom je te weten of loopbaanbegeleiding iets voor jou is; jij kan toelichten wat je verwacht, en ik geef wat uitleg bij hoe ik het aanpak.

Sessies

De loopbaanbegeleiding verloopt in 2 sessies van 2 uren.

De eerste sessie gaan we dieper in op je talenten. Wat kan je, én krijg je ook energie van? We brengen de talenten in beeld zodat je een vergelijk kan maken met je huidige job, welke talenten kan je hierin gebruiken, en welke komen niet aan bod? En wat kan een alternatief zijn aan je huidige job waarin je deze talenten kan inzetten?

Gedurende de tweede sessie gaan we in op de waarden. Wat vind jij belangrijk, of waar geloof je sterk in? Uiteindelijk is je werk onderdeel van je levenskwaliteit, en is het belangrijk de oefening te doen of de waarden van je werkgever overeenkomen met die van jou, of niet.

Op basis van deze eerste cheque leer je jezelf beter kennen, en krijg je een aantal antwoorden gekregen op ‘wie ben ik?’

Met de tweede cheque kunnen we verder bouwen aan je waardenboom en je talenten, en samen de oefening doen hoe dit zich verhoudt tot je huidige of eventuele nieuwe werkgever.

Tevens kan ik je ondersteunen in de opmaak van CV en motivatiebrief, en geef ik sollicitatietraining. En, we kunnen de verschillende keuzes die je hebt eens onder de loep nemen.

Loopbaanbegeleiding is een combinatie van tools om deze talenten en waarden in beeld te brengen, en de coachinggesprekken hierrond.

Bijkomende ondersteuning

Tevens kan ik je ondersteunen in de opmaak van CV en motivatiebrief, en geef ik sollicitatietraining. En, we kunnen de verschillende keuzes die je hebt eens onder de loep nemen.

Coaching

Coaching kan allerhande zaken omvatten, zoals luisteren, reflecteren, aanwijzingen geven, feiten aanreiken en laten oefenen. Vanuit een expertrol kan de coach inhoudelijk advies geven, en vanuit een procesrol kan de coach begeleiden in het keuzeproces.

CONTACT: QUEST FOR LIFE
Sandra Van Reeth
Tel. 0475 87 02 47
sandra.van.reeth@vidapura.be
www.questforlife.be

TDJ PSYCHOTHERAPIE
Tessa De Jonck
Tel. 0486 68 49 48
tessa.de.jonck@vidapura.be
www.tessadejonck.wixsite.com


 relatieproblemen
 gezinsproblemen
 opvoedingsproblemen
 echtscheiding
 communicatieproblemen
 familiale problematieken
 kind-ouder problematieken
 …

Er wordt zowel individuele-, relatie- en gezinstherapie gegeven op basis van een systemische invalshoek. Dat wil zeggen dat er gekeken zal worden hoe de persoon in kwestie en zijn moeilijkheden zich verhoudt tot de omgeving en welke invloed alles heeft op diezelfde omgeving. Elk individu is lid van verschillende sociale systemen: gezin van herkomst, familie, school, werk… Gesprekstherapie biedt hierbij de mogelijkheid om nieuwe inzichten en invalshoeken te bekomen. Bij relatie- en gezinstherapie wordt er getracht om alle gezinsleden en hun visie aan bod te laten komen tijdens de gesprekken. De technieken die hierbij gebruikt worden zijn o.a. afhankelijk van de leeftijd van de betrokken kinderen.

Kinderen zijn steeds welkom voor individuele therapie en uiteraard ook in het kader van gezinstherapie. 

CONTACT: TDJ Psychotherapie
Tessa De Jonck
Tel. 0486 68 49 48
tessa.de.jonck@vidapura.be
www.tessadejonck.wixsite.com

HAPPY ME KINDERCOACHING
Kristl Caels
Tel. 0476 46 85 28
kristl.caels@vidapura.be

www.praktijk-happyme.be

 • faalangst
 • onzekerheid
 • gedragsproblemen
 • weinig zelfvertrouwen
 • negatief zelfbeeld
 • pestgedrag
 • sociale-emotionele problemen
 • weerbaarheid vergroten
 • tot rust komen
 • angsten overwinnen

Kindercoaching is een zeer laagdrempelige begeleiding om op korte tijd grote resultaten te bereiken. Via prettige sessies waarin je kind centraal staat, werken we samen aan een weg naar meer geluk. Ik gebruik hiervoor verschillende methodes, afhankelijk van je kind en de problematiek : gesprekken, spelvorm, creatieve vormen, visualiseren, relaxatietechnieken, verhalen…

Een kindercoach kan echt het verschil maken voor je kind en de ouders en dat maakt deze begeleiding zo uniek. Soms zijn een paar sessies al genoeg om je kind verder op stap te helpen.

CONTACT: HAPPY ME Kindercoaching
Kristl Caels
Tel. 0476 46 85 28
kristl.caels@vidapura.be
www.praktijk-happyme.be

CONTACT

VIDA PURA

Enkel op afspraak

Dorp West 106 D
2070 Zwijndrecht
BTW: BE 0842.981.270
Tel: +32 (0) 475 95 64 39
E-mail:
 sylvia.muls@vidapura.be